دلدادگان » جواب استخاره با قرآن کریم

جواب استخاره با قرآن کریم

قبل از مطالعه ی جواب استخاره با قرآن کریم (براساس خط عثمان طه) لطفا نکات زیر را در نظر بگیرید:

 • استخاره در مورد واجبات و محرمات جایز نیست.
 • تکرار یک استخاره در یک نیت جایز نیست، مگر شرایط عوض شود.
 • در صورت تکرار استخاره در یک موضوع، ملاک، استخاره اول می باشد.
 • در مورد جواب میانه می توانید مجدد استخاره بگیرید، نتیجه میانه رو به بدی یا رو به خوبی معلوم می شود.
 • استخاره، اعتقادى و ایمانى است، اگر قبول ندارید، اول ایمان به آن بیاورید تا سپس، مرتب اعتقادتان بر آن افزوده شود.
 • استخاره (غیر دعایى) قبل از فکر و تعقل و مشورت با اهل‏ خبره، باطل است.
 • سعى کنید با شرایط و حال و حضور و حتی الامکان پس از نماز و ارتباط معنوى با خداوند متعال، خودتان براى خودتان، استخاره بگیرید.
 • از ناآگاهى و بی اطلاعى دیگران پیرامون استخاره، سوء استفاده نکنید.
 • لطفا جهت آگاهی از انواع استخاره و روش استخاره با قرآن کریم و تسبیح، مطالب زیر را مطالعه نمایید.
جواب استخاره با قرآن کریم
جواب استخاره با قرآن کریم

جواب استخاره صفحات قران (بر اساس خط عثمان طه)

جواب استخاره صفحه ۱

بسیار خوب است ان شاءالله
از خداوند متعال شکرگزارى نمایید و با توکل به او این کار را انجام دهید و از خداوند بخواهید تا انجام این کار نیز خوب و مورد رضایت او قرار گیرد. ان شاءالله این کار پر خیر و منفعت است، اقدام نمایید.

جواب استخاره صفحه ۳

بد است
اقدام شما نتیجه‏ اى ندارد. در ظاهر موافق شما است، ولى در باطن مخالف شما. قصد فریب شما را دارند، به خداوند متعال توکل کنید تا فریب نخورید

جواب استخاره صفحه ۵

بسیار خوب است ان شاء الله
خیر و منفعت غیر منتظره‏ اى به شما می رسد ان شاء الله و کارها طبق خواسته شما پیش می رود. اگر قصد ازدواج دارید همسرى پاک و پاکیزه نصیب شما خواهد شد که تا انتها زندگى خوبى خواهید داشت. خیر و نیکى در صورتى است که پایبند به تعهدات خود باشید.

جواب استخاره صفحه ۷

میانه است ان شاءالله
دوباره مورد لطف خداوند واقع شده‏ اید، پس فقط به رضاى خدا توجه کنید و از چیزى نترسید. به پیمان هاى خود نیز وفادار باشید. بیشتر مشورت نمایید تا رای شما قوی تر شود.

جواب استخاره صفحه ۹

میانه است
لطف و نیکى شما را بد پاسخ می دهند، راه عادى خود را ادامه دهید، ولى از انصاف و مروّت دورى نکن.

جواب استخاره صفحه ۱۱

میانه رو به  بد است
براى شما بهانه تراشى می کنند و مایل به انجام کار نمی باشند. در آینده حقیقت روشن خواهد شد. پس فریب ایشان را نخورید. بیشتر فکر نمایید.

جواب استخاره صفحه ۱۳

بد است
اگر برعکس نیت خود عمل نمایید، خوب است. به پیمان خود پایبند نمی باشند، هرکدام را که بخواهند عمل می کنند و هر کدام را که نخواهند زیر پا می گذارند. در آینده رسوا می شوند. چون آنها در کار زشت خود همدیگر را یارى می کنند، شما نیز در ترک این مطلب از خداوند یارى طلب کنید.

جواب استخاره صفحه ۱۵

بد است
آن ها ادعایى می کنند که آن را قبول ندارند و نسبت به دنیا حریص‏ هستند. بعداً نشانه‏ هایى براى شما آشکار می گردد. پس از خدا غافل نشوید تا او مطالب را براى شما روشن سازد.

جواب استخاره صفحه ۱۷

میانه است
اگر شما از خیر این کار بگذرید، خداوند مثل این یا بهتر از این را نصیب شما خواهد کرد. بدانید جز خدا، ولی و یاورى براى شما نیست، و او مصلحت شما را بهتر می داند، پس به او توکل کنید و صبر نمایید.

جواب استخاره صفحه ۱۹

بد است
هر کارى کنى، مورد رضایت واقع نمی شود. و اگر (بعد از آن که دانستى) از هوى و هوس آن ها پیروى نمایی، خداوند تو را کمک نخواهد کرد و تمام زحماتت هدر می رود.

جواب استخاره صفحه ۲۱

میانه است
به حرف آن ها توجه نکنید، راه درست را پیدا کنید و از آن پیروى نمایید. خداوند شر آن ها را از شما دفع می کند. آنچه آن ها می کنند براى خودشان است و آنچه شما می کنید براى خودتان و هرکس مسئول اعمال خود می باشد.

جواب استخاره صفحه ۲۳

بد است
طرف شما آگاهانه حق را کتمان می کند، پس شما هرگز مردد نشوید. در نیکى و اعمال خیر از هم سبقت بگیرید و خداوند از آنچه انجام می دهید، غافل نیست.

جواب استخاره صفحه ۲۵

خوب است ان شاء الله
این کار دوباره تکرار نمی شود. درباره‏ ی آن خوب فکر کنید و از خدا یارى بخواهید و پس از آن از نتیجه حلال و نیکوى آن استفاده کنید. در طول انجام کار مواظب باشید دچار دام و گام شیطان زمینى و آسمانى نشوید.

جواب استخاره صفحه ۲۷

میانه  رو به خوبی؛ خوب در صورت تعهد
فقط این کار کافى نیست، باید کارهاى دیگرى نیز انجام دهید. آنچه براى خود دوست دارى براى دیگران نیز دوست بدار. در برابر سختی ها و مشکلات استقامت کن، تا نتیجه‏ اى نیکو و خوب به دست آورى.

جواب استخاره صفحه ۲۹

خوب است ان شاء الله
این کار شما در بعضى موارد صحیح است. قبلاً به خود خیانت می کردید. اکنون طلب آمرزش کنید و راه درست را از خداوند طلب کنید و مواظب باشید به مال مردم.

جواب استخاره صفحه ۳۱

میانه خوب است ان شاء الله
در این کار از جدال و گناه بپرهیز. جوانب امر را خوب بررسى کن و با احتیاط اقدام بر این کار بنما. تغییر موقعیت هم در این کار با فایده خواهد بود. از خداوند طلب خیر کن.

جواب استخاره صفحه ۳۳

بسیار بد است
در این کار کفران نعمت خواهد شد. درست است که شما در این کار ذی نفع هستید، ولى با افراد بى ایمان و ناسپاس برخورد می کنید، حتما صبر کنید. خداوند در آینده روزى بهترى عنایت خواهد نمود.

جواب استخاره صفحه ۳۵

میانه خوب است ان شاء الله
تنها بهره بردن خوب نیست، دیگران را نیز بهره‏ مند کنید که اگر نکنید خداوند شما را به زحمت می تواند بیاندازد. جوانب امر را نیز بیشتر بررسى کنید. اگر مورد شما ازدواج است، از خداوند بخواهید مورد با ایمان‏ترى نصیب تان نماید.

جواب استخاره صفحه ۳۷

میانه است، رو به خوبی ان شاء الله
اگر نمى‏ توانید صبر کنید، به طرز پسندیده‏ اى موضوع را فیصله دهید. از دیگران مشورت و پند بخواهید، و بدانید خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.

نتیجه استخاره صفحه ۳۹

خوب است ان شاء الله
در انجام کار کوشا باشید. اگر خطرى متوجه شما شد تغییر موقعیت دهید. چیزهایى که نمی دانید بپرسید. هدیه نیز فراموش نشود.

جواب استخاره صفحه ۴۱

بد است،  البته در صورت صبر و استقامت خوب می شود.
مورد آزمایش واقع می شوید. صبر کنید و از خداوند بخواهید شکیبایى و استقامت به شما عنایت فرماید و قدمهایتان را ثابت بدارد. خداوند بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع می کند.

جواب استخاره صفحه ۴۳

میانه رو به خوب است ان شاء الله
اگر رضاى خدا را در نظر نگیرید بد است. با انسان هاى متکبر روبرو خواهید شد. اگر به خدا توکل کنید نشانه اى روشنى براى شما می آورد، که در کار مصمم‏ تر شوید.

جواب استخاره صفحه ۴۵

خوب است ان شاء الله
براى تثبیت موقعیت خود، انفاق کنید، تا برکت و روزى براى شما سرازیر شود. از بهترین اموال انفاق کن و مواظب باش ریا و هتک حرمت نشود.

جواب استخاره صفحه ۴۷

بسیار بد است، منطقی باش
کارى که به ظاهر درست می دانید، کار اشتباهى است. زیاده خواه مباش و زیاده خواهى را نپذیر. به طرف مقابل مهلت بده و راه درست و رضاى خدا را طلب کن و از چیزى غمگین و ترسان مباش.

جواب استخاره صفحه ۴۹

میانه رو به خوب است ان شاء الله
براى کار خود گواه و شاهد بگیرید. هرکس را به اندازه تواناییش، از او کار بخواهید. از خداوند تحمل طلب کنید و همیشه رحم کنید تا خداوند نیز بر شما رحم نماید.

جواب استخاره صفحه ۵۱

بسیار بد است، عاقبت خوشی ندارد.
دنیا شما را از حق غافل نکند. از اتفاقات عبرت بگیرید. مورد آزمایش واقع می شوید. از خداوند یارى بخواهید و بدانید آنچه ماندنى است نزد خداوند متعال است.

جواب استخاره صفحه ۵۳

بد است
به راه درستى آنها را دعوت می کنى ولى آنها قبول نمی کنند. مورد تهمت و سوء ظن واقع می شوید. از خداوند بخواهید شما را توانایى و عزّت دهد. مطلب در آینده براى شما روشن مى‏ شود.

جواب استخاره صفحه ۵۵

بسیار خوب است ان شاء الله
فرزند پاکیزه‏ اى به شما عطا می شود. از جایى که توقع ندارید خیر و برکتى به شما می رسد. چند وقت از دنیا حذر کن و مشغول عبادت خاص خداوند باش تا نشانى از خیر و برکت براى تو روشن شود.

نتیجه استخاره صفحه ۵۷

خوب است ان شاء الله
عده‏ اى براى شما توطئه می کنند. به خدا توکل نمایید و از او راهنمایى بخواهید. در آنچه اختلاف دارید از داورى الهى کمک بخواهید. در آینده دروغ دروغگویان، روشن خواهد شد.

جواب استخاره صفحه ۵۹

بد است
کسانى حق را با باطل مشتبه می سازند و حقیقت را پنهان می کنند. براى شما توطئه می نمایند. صبر کنید، مورد مناسب‏ترى براى شما پیش می آید. به پیمان هاى خود پایبند باشید.

جواب استخاره صفحه ۶۱

خوب است ان شاء الله
صدقه دهید و مواظب باشید مرتکب گناه نشوید و از راه مستقیم خارج نگردید. به اشتباه کار مهلت ندهید، مگر این که کار خود را اصلاح نماید.

جواب استخاره صفحه ۶۳

بد است
به خداوند توکل کنید تا براى شما نعمت و الفت و هدایت فراهم شود. دیگران را نیز امر به معروف و نهى از منکر نمایید. ان شاء الله در این کار به نتیجه خواهید رسید.

جواب استخاره صفحه ۶۵

بسیار بد است
اسرار و راز خود را فاش نکنید. آن ها شما را دوست ندارند و می خواهند در رنج و زحمت باشید. اگر از حقیقت پیروى نکنید مال و فرزند به درد شما نمی خورد.

جواب استخاره صفحه ۶۷

بسیار خوب است ان شاء الله
در این کار عجله نمایید. صدقه دهید و خشم خود را در اختیار بگیرید و مراقب باشید مرتکب عمل زشتى نشوید. سست و غمگین نگردید و بر خداوند توکل کنید.

جواب استخاره صفحه ۶۹

بد است
حرف انسان هاى ناصالح را گوش نکنید که اگر گوش کنید و انجام دهید زیان و ضرر خواهید نمود. نزاع نکنید. شاید مورد آزمایش نیز واقع شوید. به خداوند توکل کنید و صدقه نیز بپردازید.

جواب استخاره صفحه ۷۱

میانه
نترس، اگر زیانى متوجه تو باشد در پناه خدا و با توکل به او آسان می گذرد. براى طرف مقابل خیر و رحمت بخواه و آمرزش طلب کن. در کارها مشورت کن و وقتى تصمیم گرفتى با توکل بر خداوند، قاطع عمل نما.

جواب استخاره صفحه ۷۳

بسیار خوب است ان شاء الله
از شایعات بى اساس نترسید و از رضاى خداوند پیروى کنید. گذر زمان به نفع شماست. همیشه راه وسط را انتخاب کنید. انفاق و بخشش زیاد نمایید، که خیلى به نفع شماست.

جواب استخاره صفحه ۷۵

بد است
به پیمان خود پایبند نیستند و آن را منکر می شوند. آینده خوبى ندارد و سختى و مشکلات فراوانى دارد.

جواب استخاره صفحه ۷۷

بسیار خوب است ان شاء الله
با نام خدا شروع کنید. مراقب خویشان و اقوام باشید و مال خود را مخلوط به حرام نکنید. عدالت در کارها پیشه کنید و بدانید که خداوند مراقب شماست.

جواب استخاره صفحه ۷۹

میانه خوب است ان شاء الله
اوّل دین خود را بپردازید و مواظب باشید که تمام امور خود را به نوشته درآورید. از راه انصاف و عدل خارج نشوید. بر حقوق خود و دیگران واقف شوید.

جواب استخاره صفحه ۸۱

میانه است
این کار را ترک کنید که پشیمانى دارد، ولى اگر خواستید انتخابى دیگر داشته باشید، حق و حقوق ما قبل را تمام و کمال بپردازید. از تهمت و گناه آشکار بپرهیزید.

جواب استخاره صفحه ۸۳

میانه است
خدا شما را می بخشد به شرطى که پیرو شهوات نباشید. مواظب مال مردم باشید و بر خود نیز ظلم نکنید. تفاوت هاى طبیعى میان شما و دیگران است، پس خود را با آرزوهاى نشدنى به زحمت نیندازید.

نتیجه استخاره صفحه ۸۵

بسیار بد است
بعضى افراد ریاکارند و شیطان همدم آنها است. و این ها براى انسان هاى خوب بد همنشینی هستند. حتما صدقه دهید و هوشیار باشید.

جواب استخاره صفحه ۸۷

بسیار بد است
هرکس را خداوند از رحمتش دور سازد یاورى بر او نیست. هیچ خیر و منفعتى در این کار نیست. پاى حسد در میان است. امانتدار باشید و به خدا توکل کنید و صبر نمایید.

جواب استخاره صفحه ۸۹

میانه
از موقعیت خود خارج شوید. اندرزهایى که به شما داده می شود، انجام دهید. آمادگى خود را حفظ کنید. در میان شما کسانى هستند که قصد دارند اراده شما را سست کنند. با توکل به خداوند انجام دهید، هرچند به ظاهر زیان ببینید.

جواب استخاره صفحه ۹۱

میانه رو به خوبی، ولی احتیاط. مشورت با ذینفعان وتدبیر فراموش نشود.
احتمالا با انسان هاى منافق روبرو هستید که در ظاهر چیزى می گویند و در پشت سر چیزى دیگر. اعتنا به آنها نکن و به خداوند توکل کن.

جواب استخاره صفحه ۹۳

میانه
احتمالا تاوان زیادى براى این کار باید بپردازید. احتیاط و مشورت با ذینفعان. بیشتر تحقیق کنید و راه درستى را بیابید و با توکل بر خدا در آن راه گام بردارید.

جواب استخاره صفحه ۹۵

میانه است
در هر حال که هستى هوشیار باش و از امر خود غافل مشو. اگر از امرى ناراحتى، می توانى تغییر موقعیت دهى. ولى با توجه به طرف مقابل با اراده باش.

جواب استخاره صفحه ۹۷

خوب است ان شاء الله
در گوشى و یواشکى کارى نکن مگر در امور خیر و نیک، یا اصلاح در میان مردم. وقتى حرف حق به تو زده می شود گوش کن و از راهى که خوبان می روند برو. فریب شیطان را نخور و به آرزوها سرگرم نباش.

جواب استخاره صفحه ۹۹

میانه  رو به خوبی است. نیاز به گذشت و فداکاری و نیت خیر است.
اگر با هم صلح و سازش کنید بهتر است و اگر گذشت نمایید، خیلى بهتر است. عدالت را در تمام امور رعایت کنید و بدانید خداوند تنها داراى فضل و کَرَم است.

جواب استخاره صفحه ۱۰۱

بسیار بد است
با انسانهاى دو رو روبرو می شوید. قصد فریب شما را دارند. سعى کنید افراد درستکار و با ایمان را ولی و تکیه گاه خود قرار دهید. از خدا کمک بخواهید.

جواب استخاره صفحه ۱۰۳

بسیار بد است
پیمان شکنى می کنند و بر شما تهمت زده می شود. بیشتر تحقیق کنید تا مطالب بر شما روشن شود. صدقه نیز کنار بگذارید.

جواب استخاره صفحه ۱۰۵

بد است
در این کار زیاده روى می شود. به خدا توکل کنید. در آینده مورد بهترى براى شما آورده می شود.همیشه حق بگویید و طرف‏دار حق باشید.

نتیجه استخاره صفحه ۱۰۷

خوب است ان شاء الله
کار خود را با ذکر نام خدا و توکل بر او شروع کنید. ترس به دل خود راه ندهید. اگر احیانا به مطلوب نرسیدید، متمایل به گناه نشوید. صبر کنید، خداوند به لطف و رحمت خود جبران می کند.

جواب استخاره صفحه ۱۰۹

بسیار بد است
چشم شما به جاى این که به سوى خدا باشد، به جاى دیگرى است. حتما ترک کنید و توکل بر خدا نمایید. در این مورد دچار پیمان شکنى می شوید. پس صبر کنید تا آینده‏ اى بهتر.

جواب استخاره صفحه ۱۱۱

بد است
صبر کنید مطالب بر شما روشن می شود. از کسى یا کسانى که مورد اطمینان هستند و در این امر آگاه هستند مشورت بخواهید. بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید.

جواب استخاره صفحه ۱۱۳

بد است
دچار افراد مفسد می شوید. احتمالا خطر جانى نیز دارد. حتما ترک کنید. هم رسوایى دنیایى دارد و هم مجازات اخروى.

جواب استخاره صفحه ۱۱۵

بد است
تکذیب می شوید. مال حرام نیز در کار است. اگر از این مورد صرف نظر نمایید با توکل به خداوند هیچ ضرر و زیانى به شما نمی رسد. اگر قصد انجام کار را دارید، حق مدار باشید و بدانید در مخمصه و تنگنا قرار می گیرید.

جواب استخاره صفحه ۱۱۷

بسیار بد است
افراد ناشایست را انتخاب نکنید و اگر معاشرت و معامله نمایید، خسارت می بینید. آنها دو رو و منافق هستند و زمانى که احتیاج به آن ها دارید شما را رها می کنند. به خدا توکل کنید و از او همه چیز را درخواست نمایید.

جواب استخاره صفحه ۱۱۹

خوب است ان شاء الله به شرط صداقت
اگر جانب احتیاط را رعایت کنید و معتدل و میانه رو باشید، روزى خوبى خواهد بود. لجاجت راه مناسبى در این کار نیست.

جواب استخاره صفحه ۱۲۱

بد است
در این کار زیاده روى می شود و حق پایمال می گردد و باعث گمراهى خود و دیگران می شوید. یکدیگر را نیز از اعمال زشت نهى نمایید. تا مورد لعن و سرزنش دیگران واقع نشوید.

جواب استخاره صفحه ۱۲۳

میانه، رو به خوبی است. به شرط عدم گناه؛ احتیاط کنید و مشورت با ذینفعان
احتمال دارد: در این کار فکر شما زایل شده و درصد ریسک آن بالاست. شیطان نیز دشمنى و کینه و کدورت ایجاد می کند. از کارهاى خوب و درست خود باز می مانید.

جواب استخاره صفحه ۱۲۵

بد است
در راه درست بیشتر دقت کنید. اگر حق بگویید و حق انجام دهید، اشتباه دیگران به شما زیانى نمی رساند. پس حتما ترک کنید. براى کارهاى خود شاهد و نوشته بگیرید تا دچار اختلاف و دشمنى نگردید.

نتیجه استخاره صفحه ۱۲۷

بسیار خوب است ان شاء الله
دعاى شما مستجاب خواهد شد، ولى اگر در این مورد کفران نعمت و گناه نمایید، مجازات سخت خواهید شد. براى این که از این رزق و روزى بهتر استفاده کنید از خدا کمک بگیرید.

جواب استخاره صفحه ۱۲۹

بد است.
شما مورد استهزاء و دشمنى واقع می شوید. هر طور استدلال کنید آن ها جور دیگرى حرف می زنند. اگر خداوند زیانى به تو برساند، هیچ کس جز او نمی تواند آن را برطرف کند و اگر خیرى به تو رساند، او بر همه چیز تواناست.

جواب استخاره صفحه ۱۳۱

بد است
آن ها دروغگو هستند و دو رو عمل می کنند. از این موضوع ناراحت نباش. صبر و استقامت کن و از جاهلان مباش.

جواب استخاره صفحه ۱۳۳

خوب است ان شاء الله
پلیدى و ضرر از این کار جدا شده است. اگر از اهل فن مشورت کنید، غمگین و ترسان نمی شوید. افرادى که رضاى خدا را در نظر دارند از خود دور نکنید، تا نعمت بر شما افزون شود.

جواب استخاره صفحه ۱۳۵

میانه  خوب  است
خداوند همیشه مراقب اعمال شماست و از آنچه عمل می کنید آگاه است. با کسانى که دلایل روشن از دین را مسخره می کنند نشست و برخاست مکن.

جواب استخاره صفحه ۱۳۷

بد است
با عده‏ اى روبرو می شوید که بناى دشمنى با شما می گذارند. مورد مؤاخذه واقع می شوید. تحقیق و جستجو کنید تا بهترین راه بر شما مشخص شود. صدقه بگذارید و برخداوند توکل کنید تا آینده‏ اى بهتر حاصل شود.

جواب استخاره صفحه ۱۳۹

بد است
با شما لجاجت می کنند و مطالبى را نیز پنهان می کنند. دو رکعت نماز بخوانید و پس از آن دعا کنید تا راه درست و آسان بر شما مشخص شود.

جواب استخاره صفحه ۱۴۱

خوب است ان شاء الله
به خدا توکل کن و از نعمت‏ ها و کارهایى که خداوند براى شما انجام داده چشم پوشى نکن. در کارها اعتدال را رعایت کن. بر علیه مخالفینت دشمنى و خباثت نکن و آن ها را به خدا واگذار.

جواب استخاره صفحه ۱۴۳

میانه  است
احتمال دارد: به خاطر هوى و هوس و بى دانشى گمراه می شوید و فریب می خورید. کارهاى اشتباه پنهانى و آشکار خود را رها کنید. این کار زیبا جلوه می کند ولى سرانجام خوش ندارد.

جواب استخاره صفحه ۱۴۵

میانه  است
احتمال دارد: با افراد پستى مواجه می شوید و امر مشتبه می شود. بهتر ترک این کار است. با بد شرکایى روبرو می شوید. همیشه مراقب باشید و بدانید خداوند از شما غافل نمی شود.

جواب استخاره صفحه ۱۴۷

میانه خوب است ان شاء الله
با نام خداوند شروع کنید. زیاده روى ننمایید.
بیشتر تحقیق و مشورت کنید و مواظب باشید مرتکب گناه نشوید راستگو باشید.

جواب استخاره صفحه ۱۴۹

میانه است
حق را به عدالت به پای دار و جز به مقدار توانایى خود، تصمیم نگیر. به عهد خود وفادار باش و خود را مشغول کارهاى مختلف نساز تا از همه باز بمانى.

نتیجه استخاره صفحه ۱۵۱

بسیار خوب است ان شاء الله
مواظب جوانب امر باشید و خداوند را همیشه در نظر بگیرید. ناراحتى به خود راه ندهید.

جواب استخاره صفحه ۱۵۳

بد است
اختلاف و دشمنى پیش می آید. صبر کنید و تقواى الهى را مدنظر داشته باشید. مراقب فریب دیگران باشید.

جواب استخاره صفحه ۱۵۵

بد است
پشیمانى و بدبختى دارد. شما را گمراه می کنند و مورد لعن و سرزنش دیگران قرار می گیرید.

جواب استخاره صفحه ۱۵۷

میانه است
مواظب باشید کار خوب خود را با کار بد خراب نکنید. زمان را از دست ندهید و بدانید تدبیر امور در دست خداوند است.

جواب استخاره صفحه ۱۵۹

خوب است
به شما کمک می شود. خیرخواهى دیگران را با مشورت بپذیرید. حق را قبول کنید و مراقب باشید دیگران را آزار نرسانید. از خداوند تشکر کنید.

نتیجه استخاره صفحه ۱۶۱

بد است
با شما بد برخورد می شود و از مقصد خود باز می مانید و رانده می شوید. با افراد بى اعتقاد روبرو می شوید. صبر کنید بهتر است.

جواب استخاره صفحه ۱۶۳

بد است
حق شما پایمال می شود. مورد فریب قرار می گیرید. به عهد و پیمان خود وفادار نیستند. ترک کنید که نتیجه‏ اى ندارد.

جواب استخاره صفحه ۱۶۵

بسیار خوب است ان شاء الله
کسانى به مخالفت شما بر مى خیزند ولى راه به جایى نمی برند و خداوند حقشان را کف دستشان می گذارد. باتدبیر جلو روید ان شاء الله به نتیجه مطلوب می رسید.

جواب استخاره صفحه ۱۶۷

بد است
با افرادى جاهل و گمراه روبرو می شوید. سختى و مشکلات دارد. ترک این عمل بهتر است و به ثواب نزدیکتر.

جواب استخاره صفحه ۱۶۹

بد است
با افرادى روبروى می شوید که از حرف و پیمان خود بر مى گردندو توجهى به شما نمی کنند. از خداوند طلب آمرزش کنید و دعا نمایید تا فرصت بهترى براى شما مهیا سازد.

جواب استخاره صفحه ۱۷۱

میانه بد است
بین شما دو دستگى و تفرقه ایجاد می شود و با افرادى که ناسپاس هستند روبرو می شوید. آینده‏ اى سخت و پر دردسر دارد.

جواب استخاره صفحه ۱۷۳

میانه  است. ناسپاسی نکن.
گذشته را فراموش نکن و آنچه دارى مواظبت کن. شیطان پشت این موضوع است. بنابراین آینده‏ اى ندارد و با آدم هاى ناجورى مواجه می شوید.

جواب استخاره صفحه ۱۷۵

میانه خوب. حق را بپذیر و شانه خالی نکن.
سر خود عمل نکن. سود و زیان تو در دست خداست. با افراد مطلع مشورت کن.

جواب استخاره صفحه ۱۷۷

بسیار خوب است ان شاء الله
خیر و برکت به تو می رسد. ولى از این نعمات باید دیگران را هم بهره‏ مند سازى. اگر به خدا توکل کنى، روزى بى عیب و نقصى در انتظارت خواهد بود.

جواب استخاره صفحه ۱۷۹

خوب است ان اشاء الله
فقط بدان موفقیت در این کار، لطف خداوند است. پس به خدا توکل کن تا پیروزى به سراغ تو آید. از این امتحان خوب بیرون بیا.

جواب استخاره صفحه ۱۸۱

بد است
چرا از کار خیر جلوگیرى می کنى، در حالى که به تو هیچ ربطى ندارد. کار خیر را باید از اهل آن بیاموزى. این کار جز حسرت و ناراحتى و سرافکندگى براى شما چیز دیگرى ندارد.

جواب استخاره صفحه ۱۸۳

میانه خوب (به شرط دوری از درگیری)
در این کار از فعل حرام و نیز نزاع و کشمکش دورى کنید و تکبر نیز ننمایید. صبر و استقامت داشته باشید و توکل به خداوند را فراموش نکنید.

جواب استخاره صفحه ۱۸۵

خوب است ان شاء الله
حتما به خدا توکل کن تا تو را یارى نماید. مواظب فریب دیگران باش و از کسانى که مورد تایید خداوند هستند، حمایت طلب کن. در این جریان دلها به هم نزدیک می شود و بدان جز خداوند کسى نمی تواند بین دلها الفت برقرار نماید.

جواب استخاره صفحه ۱۸۷

بد است
به عهد و پیمان خود پایبند نیستند و باعث اذیت و آزار خواهند شد. اما تو به وعده و عهد خود وفا کن و مدتى به تناسب، به آنها مهلت بده و آنگاه بر آن ها سخت بگیر و پرهیزکار باش.

جواب استخاره صفحه ۱۸۹

خوب است ان شاء الله
اقدام کنید که خداوند به دست شما این کار به ثمر می رساند و اگر کسانى بر سر راه شما ایجاد مشکل کنند، رسوا می شوند. با صبر و محبت پیگیر شوید و پوزش آن هایى که ناآگاه بوده‏ اند را بپذیرید.

جواب استخاره صفحه ۱۹۱

خوب است ان شاء الله (با صبر و حوصله حرکت کن)
از انسان هاى ناپاک دورى کن. براى بى نیازى و دورى از فقر به خدا توکل کن. با کسانى که احکام الهى را نمی پذیرند دشمنى کن تا وقتى که تسلیم دستورات الهى شوند.

جواب استخاره صفحه ۱۹۳

بد است
با افرادى مواجه می شوید که اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه می کند. آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى شده‏ اید؟ با این که نعمت هاى دنیا در برابر آخرت، جز اندکى نیست!

جواب استخاره صفحه ۱۹۵

بد است
با افرادى مواجه می شوید که در پى فتنه انگیزى هستند و کارهاى شما دچار مشکل و اختلاف می شود. پس صبر کنید تا آینده وضعیت مناسبى پیش آید.

نتیجه استخاره صفحه ۱۹۷

بد است
با افرادى دو رو مواجه می شوید که شما را به بازى و شوخى می گیرند. قسم آن ها را باور نکنید. صدقه دهید و به خداوند توکل کنید تا از این موضوع راحت شوید و صبر کنید براى آینده‏ اى بهتر.

جواب استخاره صفحه ۱۹۹

خوب است، ولی نیاز به مشورت با ذینفعان می باشد.
در این کار اگر با  قدرت اقدام کنید نتیجه بخش خواهد بود.  ممکن است  در شرایط حساس کارى که باید بکنند انجام ندهند. در تعهد و پیمان دو رویى می کنند. بنابراین اگر ترک شود بهتر است.

جواب استخاره صفحه ۲۰۱

بد است
کار و حرف شما را از قصد نمی فهمند و همراه با متخلفان خواهند شد. آینده سختى خواهید داشت. شما بهتر است همراه کسى شوید که با ایمان و اهل سخاوت است.

جواب استخاره صفحه ۲۰۳

بسیار خوب است ان شاء الله
خداوند متعال از این کار خشنود است، به شرط آن که از اولیاء خدا به درستى پیروى کنید و دچار گناه نشوید.

جواب استخاره صفحه ۲۰۵

خوب است ان شاء الله
چند کار را حتما باید انجام دهى: توکل به خداوند، قدردانى از دیگران، طلب پوزش هنگام اشتباه، یاد گرفتن و یاد دادن کارها و مواظبت بر احکام الهى.

جواب استخاره صفحه ۲۰۷

خوب است ان شاء الله
مراقب باشید مسائل کوچک و پیش پا افتاده شما را از مسائل مهم و بزرگتر غافل نکند. باید با پشتکار و کوشش فراوان این کار را انجام دهید تا نتیجه بخش باشد. توکل به خداوند فراموش نشود.

جواب استخاره صفحه ۲۰۹

بسیار بد است
این کار شما را از خداوند و روز آخرت غافل می کند و درگیر مسائل دنیایى می نماید. صدقه دهید و دعا کنید خداوند فرصت مناسب براى شما مهیا نماید.

جواب استخاره صفحه ۲۱۱

بد است، صبر و حوصله  کن
اگر این زحمت و دردسر از بین برود، قدردانى نمی شود. هرکس مکر کند مکر کننده‏ اى خواهد یافت. هرکس باید هر چه براى خود می پسندد براى دیگران هم بپسندد و هرچه براى خود نمی پسندد براى دیگران نیز نپسندد.

جواب استخاره صفحه ۲۱۳

میانه  است، در مسیر حق باش
کار شما فقط توسط خداوند حل می شود. پس خود را مشغول دیگران نکنید، چون از آنان دروغ و بى تعهدى خواهید دید. ترک کنید، پشیمانى دارد.

نتیجه استخاره صفحه ۲۱۵

بد است
ترک کنید پشیمانى دارد. در این کار ستمى بر شما یا دیگرى روا می شود. مشکلات و سختی هاى فراوانى دارد که باعث رنجش خواهد شد.

نتیجه استخاره صفحه ۲۱۷

خوب است ان شاء الله. از مخالف نترس
توکل بر خدا کنید و پاداش خود را نیز از خداوند بخواهید. دیگران ممکن است از شما پیروى نکنند ولى نمی توانند شما را از کار خویش باز دارند.

جواب استخاره صفحه ۲۱۹

خوب است ان شاء الله.  به شرط صبر و حوصله
خواسته شما برآورده می شود به شرط آنکه صبر و استقامت کنید و با افراد بى ایمان همراه نشوید. توکل و نیکى کردن در راه خداوند کار ساز خواهد بود، حتما فراموش نکنید.

نتیجه استخاره صفحه ۲۲۱

خوب است ان شاء الله
به خدا توکل کن و صبور باش و بدان اگر خداوند بخواهد به تو خیرى برسد هیچ کس نمی تواند مانع آن خیر شود. در هر قدم مشورت با اهل خبره فراموش نشود.

جواب استخاره صفحه ۲۲۳

بد است
به شما نسبت دروغ و تهمت زده می شود. براى شما مشکلات درست می کنند. ترک کنید به نتیجه دلخواه نمی رسید.

جواب استخاره صفحه ۲۲۵

میانه  رو به خوبی است. نیاز به صبر و مدارا
زحمات شما بى پاسخ می ماند و در این راه سختى و مشکلات فراوانى برایتان پیش می آید. با شما جرّ و بحث فراوان می کنند. نتیجه ندارد بهتر است ترک کنید.

جواب استخاره صفحه ۲۲۷

بد است
مطلب نادرستى طلب کرده‏ اید. با افرادى انس گرفته‏ اید که آن ها مورد رضاى خداوند نیستند. به خداوند توکل کنید و طلب مغفرت نمایید تا سلامت و برکت بر شما نازل شود.

جواب استخاره صفحه ۲۲۹

میانه است
احتمال دارد: زیان می کنید. براى اطمینان می توانید قبل از اقدام، آزمایش و امتحان کنید تا بدانید که آنان از این آزمون شکست خورده بیرون می آیند. پیمان شکنى می کنند، ترک کنید.

نتیجه استخاره صفحه ۲۳۱

بسیار بد است
حتما ترک کنید. جز ضرر و خسارت چه مالى و آبرویى چیز دیگرى ندارد. در ضمن در تعهدات خود از جهت مقدار و زمان پایبند باشید.

جواب استخاره صفحه ۲۳۳

بسیار بد است
حتما ترک کنید. ضرر و پشیمانى دارد و مورد لعن و نفرین واقع می شوید. خداوند مجازات را، جز تا زمان محدودى، تاخیر نمی اندازد.

جواب استخاره صفحه ۲۳۵

بد است
از سرگذشت دیگران عبرت بگیر و از موعظه و پند دیگران استفاده کن. به خداوند توکل کن و از او طلب رحمت و نعمت نما و بدان پروردگار از کارهایى که می کنید، غافل نیست.

جواب استخاره صفحه ۲۳۷

بد است. بعد رنج بسیار به نتیجه می رسید.
عده‏ اى که به ظاهر با شما خوب هستند، براى شما مشکلاتى فراهم می کنند و شما را از موطن خود دور می سازند و نیز با افرادى دروغگو مواجه می شوید.

جواب استخاره صفحه ۲۳۹

بسیار خوب است
ابتدا مورد سرزنش قرار می گیرید ولى در آینده مورد حسرت و شگفت اطرافیان می شوید. براى اینکه مورد نیرنگ و فریب واقع نشوید حتما توکل به خداوند داشته باشید.

جواب استخاره صفحه ۲۴۱

میانه است
افکار شما پریشان و پراکنده است و بعید است که به نتیجه دلخواه برسید. ممکن است در ابتدا کارها بر وفق مراد باشد ولى بعدا دچار مشکلات فراوانى می شوید.

جواب استخاره صفحه ۲۴۳

بسیار خوب است ان شاء الله
هر چند در گذشته براى شما مشکل آفریدند، ولى در این مورد اطمینان شما حداقل آینده‏ اى خوب و دلخواه شما را فراهم می کند. البته در صورتى که خود را به خدا بسپارید.

نتیجه استخاره صفحه ۲۴۵

میانه است
کلکى در کار است. بنابراین نمى توانید به تعهد و پیمان خود پایبند بمانید. اگر صبر کنید خداوند بهتر از این را روزى شما می کند.

جواب استخاره صفحه ۲۴۷

خوب است ان شاء الله، به شرط تلاش زیاد
از طرف خداوند خیر به شما می رسد که انتظارش را نداشته‏ اید. چشم شما روشن می شود. پس امیدوار به خداوند باشید.

جواب استخاره صفحه ۲۴۹

بسیار خوب است ان شاء الله
شما حرف درست و کار درست بکن، هرچند بقیه خوششان نیاید. اگر درست دقت کنى و خوب فکر نمایى، نشانه‏ هایى از اطراف بر درستى کار، خواهى یافت.

جواب استخاره صفحه ۲۵۱

میانه است
احتمال دارد: با افرادى بى ایمان مواجه می شوید. کار بی نتیجه می ماند. خود را کنترل کن و بیشتر محبت کن. ممکن است تا انتهاى کار، اوضاع خوب باشد ولى در آخر ثمرى از آن درست نمی شود.

نتیجه استخاره صفحه ۲۵۳

بسیار خوب است ان شاء الله
اگر اعتقاد داشته باشى و کار را نیز درست انجام دهى، نتیجه بسیار خوبى دارد و آینده مناسبى در انتظار است. توکل در قدم به قدم کارها بر خداوند فراموش نشود.

نتیجه استخاره صفحه ۲۵۵

میانه است
احتمال دارد: با شما مخالفت می شود، ولى اگر توکل بر خداوند نمایید و آن ها را نیز به خدا بسپارید نتیجه خواهید دید.

جواب استخاره صفحه ۲۵۷

میانه است ان شاء الله
شما را منکر می شوند ولى اگر فقط بر خدا توکل کنید ان شاء الله نتیجه‏ اى غیر منتظره به شما عنایت می شود. همیشه هرچه دارید از خود ندانید، بلکه بگویید نعمتى است که خداوند به ما عطا فرموده.

جواب استخاره صفحه ۲۵۹

خوب است ان شاء الله
البته زمان به نتیجه نشستن آن با خداوند متعال می باشد. در گفتار و اعتقاد استوار باشید تا زمانى که مصلحت شما توسط خداوند رقم بخورد.

جواب استخاره صفحه ۲۶۱

بد است
زمان و مکان به نفع شما نیست، حتما ترک کنید که نتیجه‏ اى ندارد. با افرادى که مکر می کنند نیز مواجه می شوید. هیچ‏کس از مشورت با اهل خبره ضرر ندیده، پس صبر کنید و بیشتر دقت نمایید.

جواب استخاره صفحه ۲۶۳

خوب است ان شاء الله
از جاهایى که انتظار ندارید به شما کمک می شود و این کار باعث سربلندى شما می شود. کسانى که می خواهند مشکلاتى بر سر راه ایجاد کنند، نمی توانند به مقصود خود برسند.

جواب استخاره صفحه ۲۶۵

خوب است ان شاء الله
ممکن است در ابتدا بترسید و نگران شوید، ولى هیچ ترس و نگرانى ندارد و به شما ثمرى دلخواه از جایى که توقع ندارید داده می شود. البته این مطلب به شرط توکل به خداوند و امید به او محقق می شود.

جواب استخاره صفحه ۲۶۷

بسیار بد است
مورد سؤال و مؤاخذه قرار می گیرى و دلتنگ می شوى. صدقه بده و توکل کن و شکر خدا گوى.

نتیجه استخاره صفحه ۲۶۹

خوب است ان شاء الله
شما راهنمایى و پشتیبانى می شوید. بدون دقت در کارى وارد نشوید. براى شکرگزارى این کار حتما انفاق کنید.

جواب استخاره صفحه ۲۷۱

بد است
با افرادى نااهل مواجه می شوید که کار شما براى آن ها بى نتیجه می ماند. تغییر موقعیت شاید سودمند باشد. صبر کنید و بر خداوند توکل نمایید.

جواب استخاره صفحه ۲۷۳

بد است
قدر زحمات دانسته نمی شود. مال و روزى شما در جاى غیر مناسب هزینه می شود. مورد سؤال و مؤاخذه واقع می شوید. مطالب نادرستى درباره شما زده می شود. حتما ترک کنید.

جواب استخاره صفحه ۲۷۵

بد است
شما یا آن ها قدرت انجام این کار را ندارند. غیر از این که به خداوند توکل کنید راه دیگرى نیست و از کسى کارى بر نمی آید.

جواب استخاره صفحه ۲۷۷

بسیار بد است
در این کار ضرر دنیایى و آخرتى می باشد و نتیجه ی بدی خواهد داشت. حتما ترک کنید. در این کار بى تعهدى صورت می گیرد.

جواب استخاره صفحه ۲۷۹

بد است
با افرادى بى منطق مواجه می شوید که با شما مخالفت می کنند.
از روى دشمنى و لجاجت با شما برخورد می شود و نسبت به آنها به نتیجه‏ اى نمی رسید.

نتیجه استخاره صفحه ۲۸۱

خوب است
با فکر و دقت و مشورت اقدام نمایید و در هر مرحله متوجه اشتباه خود شدید، فورا در مقام جبران آن برآیید. در این صورت به نتیجه می رسید.

نتیجه استخاره صفحه ۲۸۳

میانه است
عجله نکنید، شما در این کار دچار ابهام هستید و ممکن است راه اشتباهى را خوب بدانید. بنابراین صبر کنید و از خداوند یارى و طلبِ کمک نمایید تا بلکه به شما عنایتى نماید.

جواب استخاره صفحه ۲۸۵

میانه رو به خوب است ان شاء الله
اگر با گفتار نرم و با لطف و نیکى با آن ها برخورد کنید، نتیجه خیلى خوبى می دهد و بدانید خدا روزى را براى هر کس که بخواهد زیاد یا کم می کند و هرکس روزیى براى خود دارد.

جواب استخاره صفحه ۲۸۷

بسیار بد است
اقدامات شما در این کار نتیجه ندارد. با افرادى که توسط شیطان تسخیر شده‏ اند، روبرو می شوید. زحمات شما بى فایده می ماند.

جواب استخاره صفحه ۲۸۹

بسیار بد است
در مراحل حساس و پس از این که از شما بهره‏ مند شوند، شما را تنها می گذارند. آینده خوبى ندارد و شما از بی وفایى به رنج و زحمت می افتید.

نتیجه استخاره صفحه ۲۹۱

بسیار خوب است ان شاء الله
از خداوند بخواهید تا رحمت و لطف او شامل شما شود که می شود. در این کار تمام موانع از سر راهتان برداشته می شود.

جواب استخاره صفحه ۲۹۳

میانه خوب است ان شاء الله
این سفره‏ اى است که خداوند باز نموده که اگر استفاده کنى سود کرده‏ اى. در کارهاى خود راه اعتدال را پیشه کن.

نتیجه استخاره صفحه ۲۹۵

خوب است ان شاء الله
مقدارى صبر کنید و سپس اقدام نمایید. آینده خوبى دارد که از آن تعجب می کنید. از خداوند طلب راهنمایى و کمک نمایید.

جواب استخاره صفحه ۲۹۷

میانه رو به خوب است
احتمال دارد: با کسانى باش که متدین و راضى به رضاى خداوند هستند و به خاطر زینت هاى دنیا، آن ها را از خود دور مساز. از کسانى که از خدا غافل و از هواى نفس پیروى می کنند و کارهایشان افراطى است، اطاعت مکن.

جواب استخاره صفحه ۲۹۹

خوب است ان شاء الله
این کار را انجام بده ولى از آینده خود غافل نباش. بنابراین کارهاى نیک که براى بعدا تو خواهند ماند، نیز انجام بده.

جواب استخاره صفحه ۳۰۱

بسیار خوب است ان شاء الله
مقدمات کار را تمام و کمال انجام دهید و مواظب باشید چیزى را فراموش نکنید. در کارها صبور باشید و از اهل دانایى مشورت نمایید.

نتیجه استخاره صفحه ۳۰۳

بسیار خوب است ان شاء الله
اگر به خدا توکل کنید اسباب این کار مهیا می شود.

جواب استخاره صفحه ۳۰۵

بسیار خوب و عالى است ان شاء الله
با نام خداوند شروع کنید. دعا و توکل فراموش نشود. در این صورت از جاهایى که فکرش را نمى کنید به شما خیر و برکت می رسد.

جواب استخاره صفحه ۳۰۷

بسیار خوب ان شاء الله
اقدام کنید ولى کسى را از کار خود خبردار ننمایید. اگر بر شما سخت گرفتند به خدا توکل کنید که آینده‏ اى خوب براى شما مهیا است.

جواب استخاره صفحه ۳۰۹

بسیار خوب است ان شاء الله
با خداوند مطلب را درد دل کنید و با توکل به او از نزدیکان خویش یارى بخواهید. کارهاى خود و خانواده خود را طبق دستورات الهى تنظیم نمایید.

جواب استخاره صفحه ۳۱۱

بسیار بد است
هرگز نتیجه دلخواه شما واقع نمی شود و آینده‏ اى نامناسب دارد. شما از دلیل‏ ها و نشانه‏ هاى واضح که در اطرافتان است غافل شده‏ اید.

جواب استخاره صفحه ۳۱۳

میانه، بستگی به برخورد شما دارد
اقدام کنید و همراه آن از مسائل مذهبى غافل نباشید. با توکل به خداوند کارهایى می کنید که مورد تبحّر و تحسین دیگران واقع می شوید. دعا در همه حال فراموش نشود.

جواب استخاره صفحه ۳۱۵

میانه است، با احتمال تهدید و لجبازی
اگر با درایت و دقت انجام شود نتیجه خواهد داد. دیگران را نیز از منفعت بهره‏ مند نمایید. ممکن است با افرادى دروغگو و لجوج برخورد کنید.

نتیجه استخاره صفحه ۳۱۷

خوب است ان شاء الله
فعلاً مراحل کار را بدون اطلاع کسانى که نباید بدانند، انجام بده. عده‏ اى در صدد مقابله با شما هستند. با توکل به خداوند از آن ها گریزان باش.

جواب استخاره صفحه ۳۱۹

خوب است ان شاء الله
از اطلاعات و تجربیات گذشته دیگران استفاده کن. حرف حق را بپذیر و به آن عمل کن. در صورتى که مرتکب گناه شوى نتیجه‏ اى نمی دهد.

جواب استخاره صفحه ۳۲۱

بد است
مرتکب گناه می شوید و عاقبت خیرى در انتظار نیست. از تاریخ گذشته عبرت بگیر. صبر کن و توسل و دعا کن تا شرایط مهیا شود.

جواب استخاره صفحه ۳۲۳

بد است
مورد سوال و مواخذه واقع می شود. هیچ خیر و برکتى در آن نیست. موجب ضرر و خسران دنیایى و آخرتى می شود. شکر خداوند کن و اراده خود را استوار نگه دار براى احقاق حق.

جواب استخاره صفحه ۳۲۵

بد است
مورد استهزاء دیگران قرار می گیرید. با افرادى که از یاد خداوند غافل هستند برخورد می کنید.

جواب استخاره صفحه ۳۲۷

میانه است. مواظب فتنه باش
در یک فرصت مناسب بدون اطلاع دیگران اقدام کنید. البته دلیل و شاهدى نیز براى کار خود بگیرید. مشکلاتى نیز پیش مى‏ آید که به بهترین نحو با توکل به خداوند، حل می شود.

جواب استخاره صفحه ۳۲۹

بسیار خوب است ان شاء الله
توسط عده‏ اى ناپیدا کمک می شوید و با توجه به خداوند، او نیز شما را حفظ و حمایت می کند. دعاى شما برآورده می شود، به شرط آن که نیکى کنید و از گناه دورى ورزید.

نتیجه استخاره صفحه ۳۳۱

خوب است ان شاء الله
شاید دیگران مورد اذیت و ضرر قرار بگیرند و ناراحت و اندوهگین شوند، ولى شما به خاطر نیکى که می کنید در امان هستید. شاید آزمایشى نیز براى شما باشد.

جواب استخاره صفحه ۳۳۳

خوب است ان شاء الله
اگر توکل و اعتماد بر خدا کنید و حق را رعایت کنید نتیجه می دهد. بدون آگاهى و مشورت اقدام نکنید.

جواب استخاره صفحه ۳۳۵

خوب است ان شاء الله
بدون اینکه مرتکب گناه و حرام شوید، اقدام کنید. آینده ی خوب و پاکیزه‏ اى دارد. اگر نذرى هم بنمایید خیلى مناسب است.

جواب استخاره صفحه ۳۳۷

خوب است ان شاء الله
اگر به شما فشار آوردند شما نیز با توجه به مسائل شرعى مقابله نمایید. از خداوند یارى بطلبید. اگر منکر شما شدند ناراحت نباشید، زمان همه چیز را مشخص می کند.

نتیجه استخاره صفحه ۳۳۹

خوب است ان شاء الله
اگر درست عمل کنید و ضمن آن کارهاى شایسته انجام دهید، نتیجه می دهد. اگر نیاز شد تغییر مکان دهید.

جواب استخاره صفحه ۳۴۱

بد است
در این کار ذره‏ اى موفق نمی شوید. هرچه تلاش و کوشش نمایید و از دیگران نیز کمک بگیرید، نتیجه‏ اى ندارد.

جواب استخاره صفحه ۳۴۳

میانه خوب
اگر قدر دان همین مقدار هم نباشید از شما گرفته می شود.

جواب استخاره صفحه ۳۴۵

بد است، زمان مناسب نیست.
هر چیزى که روزى تو باشد حتما به تو می رسد. بنابراین توکل بر خدا کن و عجله نکن.

جواب استخاره صفحه ۳۴۷

بسیار بد است
دچار افرادى لجوج می شوید. آینده خوبى ندارد. هم ترک کنید و هم صدقه بدهید و شکرگزار نیکى باشید.

جواب استخاره صفحه ۳۴۹

بد است
اگر در مسائل خوب دقت کنید حقایقى بر شما آشکار می شود. شما از مسائل مهم و ضرورى غافل شده‏ اید. از خداوند طلب رحمت کنید و منتظر زمانى مناسب باشید.

نتیجه استخاره صفحه ۳۵۱

میانه،  احتیاط کن
به حرف دیگران که اشتباه و باطل است توجه نکنید. خیر شما در ترک این کار است. همواره قرارهاى خود را مکتوب کنید.

جواب استخاره صفحه ۳۵۳

خوب است ان شاء الله،  واقعیت را بپذیر
با هماهنگى وارد عمل شوید و اگر در مرحله‏ اى دیدید کار شما باعث اذیت و آزار دیگران می شود از خیر کار بگذرید.

جواب استخاره صفحه ۳۵۵

خوب است ان شاء الله
ولى مواظب باشید که امور دنیا شما را از امور آخرت غافل نکند و همیشه بدانید روزى هر کس دست خداوند متعال است.

جواب استخاره صفحه ۳۵۷

میانه خوب است ان شاء الله
اگر با افراد صالح و آگاه بیشتر مشورت کنید و درست عمل کنید آینده خوبى دارد. براى بهبود کار نماز را با حضور قلب بخوان و صدقه نیز فراموشت نشود.

نتیجه استخاره صفحه ۳۵۹

خوب است ان شاء الله
از اولیاء امور اجازه بگیرید و با توکل بر خداوند متعال با فکر و اندیشه عمل کنید.

جواب استخاره صفحه ۳۶۱

بد است
از جایى که انتظار ندارید ضربه می خورید. در تنگنا و سختى واقع می شوید. خوب باشید و صبر کنید تا فرصت مناسب فرا رسد.

جواب استخاره صفحه ۳۶۳

خوب است ان شاء الله
مشکلات روبروى شما حل می شود. از خداوند یارى بخواهید و از راه او خارج نشوید.

جواب استخاره صفحه ۳۶۵

خوب است ان شاء الله
این کار را به خاطر رضاى خداوند انجام بده و در مشکلات کار از او یارى بخواه و شکرگزار این عنایت باش.

جواب استخاره صفحه ۳۶۷

بسیار خوب است ان شاء الله
با علاقه کار را شروع کن، اگر هم به نتیجه‏ اى نرسیدی ناراحت نباش. اما کوشش خود را انجام بده.

جواب استخاره صفحه ۳۶۹

بد است
با افرادى کلّاش و غیر طبیعى مواجه می شوید. اگر صبر کنید و به خداوند توکل کنید آینده‏ اى مناسب‏تر برایتان به وجود خواهد آمد.

جواب استخاره صفحه ۳۷۱

خوب است ان شاء الله
با دعا و توکل آینده‏ اى خوب دارد. فرصت‏ هاى مناسب را از دست نده و هیچ گاه از تقواى الهى دور نشو.

نتیجه استخاره صفحه ۳۷۳

بد است
با کسانى مواجه می شوید که برخورد مناسبى با شما ندارند و با شما مخالفت می ورزند. رنج و زحمت فراوان دارد و به نتیجه نمی رسید.

جواب استخاره صفحه ۳۷۵

میانه  است
احتمال دارد: با شما همکارى نمی شود و مورد تهمت و دروغ واقع می شوید. حتما ترک کنید. به نتیجه‏ اى نمی رسید. عجله نکنید.

جواب استخاره صفحه ۳۷۷

بسیار خوب است ان شاء الله
به کارتان اطمینان داشته باشید و اگر این کار مانع اعمال دینى شما نمى شود، محکم و استوار و با توکل به خداوند انجام دهید. ان شاء الله از جایى که انتظار ندارید خیر و برکت براى شما مهیا می شود.

جواب استخاره صفحه ۳۷۹

میانه
در کار بیشتر تحقیق نمایید. خبرى زندگى شما را متحول می کند. اگر مورد شما ازدواج است اخلاق خوب و هدیه خیلى کارساز می باشد.

جواب استخاره صفحه ۳۸۱

میانه 
در این کار دو دستگى ایجاد می شود، عاقبت خوبى ندارد. عجله نکنید. در کار فریب و دورنگى به چشم می خورد. حتما از خداوند بخواهید تا فرصت بهترى در آینده براى شما مهیا کند.

نتیجه استخاره صفحه ۳۸۳

بد است
از کارى که اطلاع ندارید اظهار نظر کنید. روزى شما در این کار نمی باشد. بیشتر در روى زمین سیر کنید تا نکات جالبى براى شما مشخص شود.

جواب استخاره صفحه ۳۸۵

میانه خوب است ان شاء الله
اگر به خیرش قانع شوى بهتر است. آینده مطالب خوبى براى شما آشکار می شود. در موقع شروع کار صدقه حتما فراموش نشود.

جواب استخاره صفحه ۳۸۷

خوب است ان شاء الله
با علم و دقت و بدون اطلاع دیگران شروع کن. خود را درگیر کارهایى که به تو ربطى ندارد (در حین کار) نکن. در تمام مراحل کار از خداوند کمک و یارى بخواه.

جواب استخاره صفحه ۳۸۹

خوب است ان شاء الله
در ابتدا مشکلاتى دارد ولى به مرور خداوند کمک می کند. اگر اشتباهى مرتکب شوى دلهره به خود راه نده ولى آن را جبران کن و از نزدیکان خود نیز با توکل به خداوند کمک بگیر.

جواب استخاره صفحه ۳۹۱

خوب است ان شاء الله
زمان و مکان در این کار خیلى مهم است، اگر به آن توجه نشود ثمره‏ اى ندارد.

جواب استخاره صفحه ۳۹۳

میانه  است،  فریب ظاهر را نخور
اگر چه خوشایند شما می باشد ولى آنچه رضاى خداوند بر آن باشد بهتر است. آینده خوبى ندارد حتما پشیمان می شوید.

جواب استخاره صفحه ۳۹۵

بد است
به خودت مغرور نشو. از گذشتگان عبرت بگیر. به آنچه دارى قانع باش

جواب استخاره صفحه ۳۹۷

خوب است ان شاء الله
آینده خوبى دارد به دو شرط، یکى نیکى به پدر و مادر را فراموش نکنى و دیگرى اینکه حتما صدقه دادن را تکرار کنى.

نتیجه استخاره صفحه ۳۹۹

میانه است
سختى و مشکلات فراوانى دارد ولى اگر قدرت استقامت و صبر دارید ان شاء الله خداوند فرج می رساند.

جواب استخاره صفحه ۴۰۱

بد است
خسارت و بدبختى و شاید هم ضرر جانى دارد. با افرادى زیاده خواه مواجه می شوید، حتما ترک کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۰۳

بد است
آینده خیلى بدى دارد. وقت تنگ است، حتماا جبران کارهاى گذشته را بنمایید. ضعیف‏ترین موجودات نیز از خدا روزى می گیرند، پس به خداوند توکل کنید.

نتیجه استخاره صفحه ۴۰۵

خوب  است
احتمال دارد: ظاهر کار شما را فریب ندهد، هر کارى زمان خاصى دارد. اگر به خداوند ببخشید حتما براى شما جبران می کند.

جواب استخاره صفحه ۴۰۷

خوب است ان شاء الله
موفقیت در کار از آن خداوند است. کسى نمی تواند روزى شما را بخورد. بنابراین کار را با علم و آگاهى و دورى از گناه و هوس انجام دهید.

نتیجه استخاره صفحه ۴۰۹

بد است
هرکس ضرر کارش به خودش باز می گردد. این کار عاقبت خوشى ندارد. اگر در موارد مشابه دقت کنید قانع می شوید.

جواب استخاره صفحه ۴۱۱

بسیار خوب است ان شاء الله
اگر مرتکب اشتباه و گناه نشوید خیلى خوب است و براى شما خیر و برکت می آورد. به حرف کسانى که از روى نادانى سخن می گویند توجه نکنید.

جواب استخاره صفحه ۴۱۳

میانه  خوب، به شرط حفظ ایمان
احتمال دارد: با افرادى متعصب روبرو می شوید. بعید است تلاش شما به نتیجه برسد. به خداوند توکل کن تا مورد بهترى مهیا شود.

جواب استخاره صفحه ۴۱۵

خوب است ان شاء الله
شاید به شما نسبت دروغ بدهند و در کارتان اخلال کنند. بى هیچ توجهى به آنان از خدا یارى بخواهید و انجام دهید. البته کارهایتان را مرحله به مرحله طى کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۱۷

بد است
حتما ترک کنید. هم در ابتدا مشکلات فراوان دارد و هم آینده خسارت و بدبختى دارد. صدقه نیز بدهید تا جبران گذشته شود.

نتیجه استخاره صفحه ۴۱۹

خوب است
احتمال دارد: مشکلات دارد ولى اگر شروع کردید حتما به قرارهایتان پایبند باشید.

جواب استخاره صفحه ۴۲۱

بسیار خوب است ان شاء الله
به قول و قرارهاى خود پایبند باشید، اگر نشد صبر کنید. به خداوند توکل کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۲۳

میانه است
احتمال دارد: دچار اشتباه مى شوید.

جواب استخاره صفحه ۴۲۵

میانه خوب است ان شاء الله
زمان اکنون در دست شماست. از فرصت‏ ها استفاده کنید. انجام هر کارى در زمان خودش خوب و با ثمر است. قناعت رمز خوشبختى است.

نتیجه استخاره صفحه ۴۲۷

بد است
آینده بسیار بدى دارد، مورد سوال و جواب سختى واقع می شوید. پشیمانى دارد، حسرت زمان حاضر را می خورید. از فرصت‏ ها بیشتر استفاده کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۲۹

بد است
در حال حاضر این کار آینده خوبى ندارد. اگر وسایل و مقدمات کار را در فرصت مناسب مهیا کنید و نیز عمل صالح انجام دهید، شاید مورد بهترى در آینده پیش آید.

جواب استخاره صفحه ۴۳۱

میانه خوب است ان شاء الله
اگر مقرر شما باشد می شود. بنابراین راهى به جز صبر کردن و رسیدن فرصت مناسب ندارید. بدون اجازه کارى را انجام ندهید. با توکل به خداوند متعال این کار شدنى است.

جواب استخاره صفحه ۴۳۳

بد است
آینده خوبى ندارد مورد سوال و جواب واقع می شوید. راه بهترى هم هست، بیشتر دقت کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۳۵

بد است
سختى و مشکلات فراوانى دارد، با مسائل و افرادى روبرو می شوید که باعث فریب شما خواهند شد. آینده ی بدى دارد.

جواب استخاره صفحه ۴۳۷

بد است
کسى که در کارهایش دقت و فکر نمی کند، حتما نتیجه نامناسبى خواهد دید. باید بیشتر رضاى خداوند را در نظر بگیرى.

نتیجه استخاره صفحه ۴۳۹

میانه رو به خوبی است
احتمال دارد: سختى و ضرر این کار فقط به خودتان می رسد. به شما وعده دروغ داده شده است. خود را به خداوند بسپارید تا در همه کارها مراقب شما باشد.  نیاز به مشورت با ذینفعان است.

جواب استخاره صفحه ۴۴۱

خوب است

احتمال دارد مورد انکار و تهمت واقع ‏شوید و آینده سخت و دشوارى داشته باشد. مشورت با ذینفعان لازم است.

جواب استخاره صفحه ۴۴۳

میانه رو به خوبی است
بیشتر به دور اطراف خود دقت و فکر کنید. صدقه و انفاق انجام دهید. عمر انسان کوتاه است، از فرصت ها بهتر استفاده کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۴۵

میانه رو به خوبی است
با این که تمام شرایط را فراهم آورید، ولى ممکن است از این کار قدردانى نشود. البته ناراحت نباش که توکل به خداوند کارساز است.

جواب استخاره صفحه ۴۴۷

بد است
رو راست باش. از کسانى که اهلیّت دارند مشورت و یارى بخواه. فعلا از این کار صرف نظر کن.

جواب استخاره صفحه ۴۴۹

بسیار خوب است ان شاء الله
ثمره و آینده خوبى دارد. مشکلات سر راه همگى حل خواهد شد. اگر مورد ازدواج است فرزند خوب و صالحى نصیب شما خواهد شد. با توکل به خداوند و صبر، مشکلات هم به مرور مرتفع می گردد.

جواب استخاره صفحه ۴۵۱

میانه رو به بدی است
شما مورد مخالفت و دشمنى واقع می شوید، البته واقعیت بعدا روشن می شود. صبر کنید و صبور باشید.

جواب استخاره صفحه ۴۵۳

خوب است
مخالفان شما دچار دو دستگى می شوند.
کار شما مورد تعجب و حیرت دیگران می شود. از خداوند طلب رحمت نمایید و هرکارى که مورد رضاى اوست انجام دهید.

جواب استخاره صفحه ۴۵۵

بد است
شما از دور و اطراف و دیگران عبرت بگیرید. بیشتر کارهاى شایسته و خوب انجام دهید و از خداوند در کارها مدد بخواهید.

نتیجه استخاره صفحه ۴۵۷

میانه رو به خوبی است

احتمال دارد: با افرادى نامناسب مواجه می شوید. به اطراف بیشتر دقت کنید. زمان براى انجام کارهاى خوب براى شما اندک است. مشورت با ذینفعان لازم است.

جواب استخاره صفحه ۴۵۹

میانه خوب است ان شاء الله
اگر در کار اعتدال را رعایت کنید و مرتکب گناه و ناحقى نشوید، مثمر ثمر خواهد شد.

نتیجه استخاره صفحه ۴۶۱

میانه خوب است
قدردان نعمتهاى الهى باشید. با توکل به خداوند و یارى از او کارهایتان را صورت دهید. شما از یاد خدا و ذکر خداوند خیلى غافل می شوید. در کار خود تجدید نظر نمایید.

جواب استخاره صفحه ۴۶۳

میانه است
اگر بهتر از این کار را انجام دهید خیلى به نفع شماست. از مسائل پیش آمده عبرت بگیرید.

جواب استخاره صفحه ۴۶۵

بد است
خودت کار را خراب کردى به دیگران ربطى ندارد. اکثرا فرصت‏ هاى خوب و مناسب را از دست می دهى. بیشتر به دستورات خداوند مقید باش.

نتیجه استخاره صفحه ۴۶۷

خوب است ان شاء الله
دست‏ هاى غیبى به کمک شما خواهد آمد. از اعتدال و حق خارج نشوید. پس از نتیجه یا عدم نتیجه، شکرگزار خداوند باشید.

جواب استخاره صفحه ۴۶۹

میانه خوب است
البته هر کارى بکنى نتیجه همان کار را می بینى. به دیگران دل بسته‏ اى، گره این کار به دست خداوند متعال است.

جواب استخاره صفحه ۴۷۱

بد است
در حق تردید داشتن ثمره‏ اى جز خسران و ضرر ندارد. در کارها زیاده روى می کنید. از گذشته خود و انسان هاى خوب عبرت بگیرید.

جواب استخاره صفحه ۴۷۳

بد است
ظاهر کار شما را فریب ندهد. به نتیجه‏ اى نمی رسید. کسانى شما را ساده فرض نموده‏ اند. از آگاهان بیشتر سوال کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۷۵

میانه خوب است
هر کارى به مرور صورت می گیرد. صبر و مدارا لازم است.

جواب استخاره صفحه ۴۷۷

خوب است ان شاء الله
هر کارى را در زمان و مکان خودش، یعنى به موقع انجام دهید. ان شاء الله آینده خوبى دارد، مواظب حق و ناحق باشید.

نتیجه استخاره صفحه ۴۷۹

بد است
آینده بدى دارد. نزدیکترین چیزها به شما، علیه شما اقدام می کنند. دچار گناه و معصیت می شوید. حتما ترک کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۸۱

خوب است ان شاء الله
آن کسى که به شما داده از شما می تواند بگیرد. پس مراقب کارهاى خود باشید و خداوند را در کارهاى خود دخیل کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۸۳

خوب است ان شاء الله
قدردادن الطاف خداوند باشید.

جواب استخاره صفحه ۴۸۵

بد است
آینده بسیار بدى دارد. با این که راه درست و صحیح را می دانید، ولى از انجام آن خوددارى می کنید. فرصت را براى انجام کار درست از دست ندهید.

نتیجه استخاره صفحه ۴۸۷

خوب است ان شاء الله
کار در دست خداست. پس بهتر است صبر کنید و منتظر نتیجه باشید. توکل کنندگان پیروزند.

نتیجه استخاره صفحه ۴۸۹

خوب است ان شاء الله
خداوند کمک می کند. شما نیز در مورد چیزهایى که نمی دانید، تحقیق کنید.

جواب استخاره صفحه ۴۹۱

بد است
با افرادى بى مبالات و متکبر روبرو می شوید. کارتان به نتیجه نمی رسد. در این کار لجاجت و بگو مگو پیش می آید.

جواب استخاره صفحه ۴۹۳

بد است
هر روز بدتر از روز دیگر می شود. اصلا آینده خوبى ندارد. در این کار پیمان شکنى می شود.

جواب استخاره صفحه ۴۹۵

بسیار بد است
در هیچ زمان و مکانى مناسب نیست. حتما ترک کنید و صدقه‏ اى نیز بدهید.

جواب استخاره صفحه ۴۹۷

میانه رو به خوب است
در این کار  زیاد اصرار نکنید. مورد اتهام و دشمنى قرار می گیرید. به خداوند پناه ببرید و با مدارا و صبر حرکت کنید

نتیجه استخاره صفحه ۴۹۹

خوب است ان شاء الله، نا امید نشو
از قرائن و شواهد موجود و تجربه‏ هاى دیگران استفاده کنید. اگر با دقت و بدون خطا پیش روید آینده خوبى دارد.

جواب استخاره صفحه ۵۰۱

بد است
دنبال هواى نفس نروید که اگر ادامه دهید خداوند بر شما غضب می کند.

جواب استخاره صفحه ۵۰۳

بسیار بد است
آن چیزى که به او دل بسته‏ اى بعدا دشمن شما می شود و هیچ کمکى در سختی ها و موارد حساس به شما نمی کند.

جواب استخاره صفحه ۵۰۵

میانه بد است
از دیگران و گذشتگان عبرت بگیرید. آینده‏ اى جز ضرر و زیان و خسارت ندارد.

جواب استخاره صفحه ۵۰۷

میانه  است ان شاء الله
اگر خدا را در نظر داشته باشید و کار را درست انجام دهید، خداوند کار شما را به نتیجه می رساند.

نتیجه استخاره صفحه ۵۰۹

بد است
هر چه تلاش کنید و زحمت بکشید به نتیجه‏ اى نمی رسید. با انسان هایى دو رو و بد دل مواجه می شوید.

جواب استخاره صفحه ۵۱۱

خوب است ان شاء الله
پیروزى آشکارى نصیب شما می شود و خداوند نعمت و رحمت را در کار به تمام و کمال عنایت می کند.

جواب استخاره صفحه ۵۱۳

میانه رو به خوبی است، به شرط مشورت با ذینفعان
صبر و مدارا لازم است.

جواب استخاره صفحه ۵۱۵

خوب است ان شاء الله
اگر مرتکب گناه نشوید و با همه چیز و همه کس یکنواخت برخورد نکنید، آینده خوبى دارد.

نتیجه استخاره صفحه ۵۱۷

میانه خوب است
از بسیارى از حدس و گمان ها بپرهیزید و در کار دیگران تجسس نکنید. صبر و توکل به خداوند بهتر است.

جواب استخاره صفحه ۵۱۹

میانه خوب است
اگر از هواى نفس دورى کنید بهتر است. چون خداوند ناظر اعمال شماست بهتر است در کارهاى خود بیشتر دقت کنید.

جواب استخاره صفحه ۵۲۱

میانه است
احتمال دارد: شما در مواردى نا آگاه و غافل هستید. صدقه دهید و احتیاط  کنید، شاید با توکل مورد مناسب‏ترى فراهم شود.

جواب استخاره صفحه ۵۲۳

بد است
با شما مخالفت شدید می شود و مورد اتهام قرار می گیرید. سختى و مشکلات زیادى دارد.

جواب استخاره صفحه ۵۲۵

بد است
از روى عقل و تدبیر فکر نکردید، نتیجه مشخص است.

نتیجه استخاره صفحه ۵۲۷

بد است
شما اشتباه گرفته‏ اید. بیشتر تحقیق کنید. همه کارها در دست خداوند است. از کسانى که از یاد خداوند غافل هستند دورى کن.

جواب استخاره صفحه ۵۲۹

میانه است
حق بر باطل پیروز است. سختى و مشکلات فراوانى دارد.

نتیجه استخاره صفحه ۵۳۱

بد است
اگر بیشتر دقت کنى یک راه فقط موجود است. زمان را از دست ندهى.

نتیجه استخاره صفحه ۵۳۳

بسیار بد است
حتما ترک کنید، به نفع شما نیست. دچار ضرر و پشیمانى می شوید.

جواب استخاره صفحه ۵۳۵

بسیار خوب است ان شاء الله
همیشه نتیجه بخش خواهد بود. هم خیر دنیا دارد و هم خیر آخرت. انواع و اقسام برکات نصیب شما می شود.

جواب استخاره صفحه ۵۳۷

بسیار خوب است ان شاء الله
تا خوب و پاکیزه نشوید بهره‏ اى براى شما ندارد.

نتیجه استخاره صفحه ۵۳۹

بسیار خوب است ان شاء الله
مورد تحیّر و تعجب دیگران قرار می گیرید. زمان مناسبى را براى این کار انتخاب کنید.

جواب استخاره صفحه ۵۴۱

خوب است ان شاء الله
اگر عادلانه برخورد کنید هم براى شما و هم براى دیگران منفعت دارد.

جواب استخاره صفحه ۵۴۳

میانه خوب است ان شاء الله
مخفى کارى ثمره‏ اى ندارد. اگر قصد انجام دارید به خداوند متوسل‏ شوید تا ضررى به شما نرسد.

جواب استخاره صفحه ۵۴۵

خوب است ان شاء الله
اگر از راه درست خارج نشوید آینده‏ اى خوب و روشن پیدا می کنید.

جواب استخاره صفحه ۵۴۷

بسیار خوب است ان شاء الله
کار شما با دعا و توکل و نیکى به دیگران حل می شود.

جواب استخاره صفحه ۵۴۹

میانه
از دشمن خود و خداوند دورى کنید و این دعا را در همه حالات بخوانید. پروردگارا، ما بر تو توکل کردیم و به سوى تو بازگشتیم و همه فرجام ها به سوى تو است.

جواب استخاره صفحه ۵۵۱

خوب است
اگر مورد گناه و معصیت واقع نشوید و از دشمنان خداوند دورى کنید و به خداوند توکل کنید، نتیجه می دهد.

جواب استخاره صفحه ۵۵۳

بسیار خوب است ان شاء الله
با توکل بر خدا اقدام کنید. براى تسریع در کار از صدقه و کار نیک غافل نشوید.

نتیجه استخاره صفحه ۵۵۵

بد است
پشیمانى و زحمت فراوان دارد.

جواب استخاره صفحه ۵۵۷

بسیار بد است
سختى و مشکلات زیادى دارد که از عهده آن بر نمی آیید. مومنان باید فقط بر خدا توکل کنند.

نتیجه استخاره صفحه ۵۵۹

خوب است
با فکر و اعتدال کارهاى خود را مرتب کنید و به اندازه وسع و قدرت خود اقدام کنید.

جواب استخاره صفحه ۵۶۱

خوب است ان شاء الله
از گذشته عبرت بگیرید و براى آینده دعا کنید. با مخالفان سختگیرى کنید و در کار خود کوشا باشید.

جواب استخاره صفحه ۵۶۳

میانه خوب است
با یاد خداوند آرامش خواهید یافت. تا مقدمات کار فراهم نشده به نتیجه‏ اى نمی رسید. در صورت درست انجام دادن، آینده خوبى دارد.

جواب استخاره صفحه ۵۶۵

بسیار بد است
انگشت نما و رسواى دیگران می شوید. حتما ترک کنید، به نتیجه‏ اى جز دردسر و زحمت نمی رسید.

جواب استخاره صفحه ۵۶۷

بد است
با کسانى که راه حق و درست را می گویند مقابله نکنید و از دیگران که اشتباه کردند و نتیجه آن را دیدند عبرت بگیرید. چیزهایى که فکر می کنید باعث سعادت شما هستند، براى شما فایده‏ اى ندارند.

نتیجه استخاره صفحه ۵۶۹

بسیار بد است
کسى به شما کمک نمی کند. بنابراین به نتیجه‏ اى نمی رسید و مورد سرزنش قرار می گیرید. آینده‏ اى بسیار نکبت و بد دارد.

نتیجه استخاره صفحه ۵۷۱

خوب است ان شاء الله
به شما کمک و همراهى می شود. رزق و روزى فراوان کسب می کنید. از خدا غافل نشوید.

جواب استخاره صفحه ۵۷۳

میانه است
از دو راه موجود، راه بد را انتخاب نکن. با تحقیق و آگاهى راه دیگرى را  هم پیگیرى کنید که با استقامت و سعى ان شاء الله نتیجه خواهد داد.

نتیجه استخاره صفحه ۵۷۵

خوب است ان شاء الله
مشکلاتى دارد ولى به نتیجه می رسد. از خداوند طلب قدرت و اراده نمایید. به مسائل دینى نیز خود را بیشتر مقید نمایید.

جواب استخاره صفحه ۵۷۷

بسیار بد است
کمک دیگران نیز به شما فایده‏ اى نمی رساند. از اطراف و حوادث گوشه و کنار عبرت بگیرید.

جواب استخاره صفحه ۵۷۹

بسیار خوب است ان شاء الله
آینده روشن و خوبى دارد به شرط اینکه به قول و قرارهاى خود پایبند باشید و از گناه و معصیت دورى کنید.

جواب استخاره صفحه ۵۸۱

بد است
زمان براى شما خیلى تعیین کننده است. به نظر می رسد اگر از خداوند کمک بخواهید و صبر کنید تا فرصت مناسب دیگر، بهتر است.

جواب استخاره صفحه ۵۸۳

بسیار خوب است ان شاء الله
حتما انجام دهید، رزق و روزى فراوان به سوى شما سرازیر می شود. از توکل غافل نشوید. اگر قصد ازدواج دارید، هم سن و سال براى شما بهتر است.

نتیجه استخاره صفحه ۵۸۵

میانه
هرچه براى خود می پسندید براى دیگران هم بپسندید. از تجربه دیگران نیز استفاده کنید.

جواب استخاره صفحه ۵۸۷

خوب است ان شاء الله
زمان در این کار مهم است، از آن غافل نشوید. نظم و دورى از خود بزرگ بینى نتیجه کار را بهتر می کند.

نتیجه استخاره صفحه ۵۸۹

خوب است
شما شاید با دقت و پشتکار به نتیجه برسید، ولى دیگران بعید است که از نتیجه کار خود راضى شوند.

جواب استخاره صفحه ۵۹۱

میانه است ان شاء الله
خیلى چیزها را نمی دانید. مراقب کارهاى خود باشید و تا فرصت مناسب فعلا با کسى موضوع را مطرح نکنید. زمان هم کم دارید.

جواب استخاره صفحه ۵۹۳

میانه خوب است، بستگی به عملکرد شما دارد.
دقت در تجربه و شکست دیگران باعث پیروزى می شود. از فکر کردن و بررسى دقیق غافل نشوید.

نتیجه استخاره صفحه ۵۹۵

میانه
هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کند، رستگار و پیروز خواهد شد و آن کس که نفس خویش را با گناه آلوده کند، محروم می گردد.

نتیجه استخاره صفحه ۵۹۷

خوب است ان شاء الله
با توکل به خداوند و انجام کارهاى خوب و دقت در نظم موفق خواهید شد.

جواب استخاره صفحه ۵۹۹

بسیار خوب است ان شاء الله
ثمره‏ اى خوب و طولانى دارد. اگر مرتکب اشتباه و معصیت نشوید، خداوند نیز خشنود می شود. از خداوند هم غافل نشوید.

جواب استخاره صفحه ۶۰۱

بسیار خوب است ان شاء الله
توکل، صدقه، مواظبت در حق دیگران و صبر سبب پیروزى خواهد شد.

نتیجه استخاره صفحه ۶۰۳

میانه خوب است ان شاء الله
به حرف بدخواهان توجه نکنید. توکل به خداوند متعال کنید و آنچه خداوند اجازه داده و ثواب شمرده، انجام دهید.

(ستاد اقامه نماز استان قم)

بررسی کلی

امتیاز کل

جواب استخاره صفحات قران کریم براساس خط عثمان طه همراه با توضیح

User Rating: ۴.۱۹ ( ۱۶ votes)

۹ دیدگاه ها

 1. سلام
  خیلی ممنون و تشکر از سایت جالب و استخاره ها که تمیز و منظم برای سهولت پیدا کردن گذاشتید.
  عالی بود
  اجرتون با خدا

 2. سلام
  خیلی عالی و مستند انشا الله خداوند متعال بر توفیقات شما بیفزاید

 3. سلام . چند وقتی است که یک مشکل خیلی بزرگی تو خانواده ام پیش آمده و آبروم پیش خانواده ام رفته . دو تا دختر دارم که خیلی بهم بی ادبی می کنند . کارم شده توبه و استغفار برام خیلی دعا کنید خیلی محتاج دعای شما خوبان هستم. تو رو خدا تو زمان هائیکه حالتون خوبه من رو سیاه رو دعا کنید .

 4. سلام ممنون بابت صفحه خوبتون.

  یه سوالی من استخاره گرفتم ولی متوجه نشدم که چطور باید تفسیر کنم برای همین رجوع به اینترنت و صفحه شما کردم. با تعجب دیدم شماره صفحه ای که میخوام نیست . صفحه ۲۸۰. بعدا یادم افتاد که قرآن من یک صفحه کامل عربی است و یک صفحه هم ترجمه است.
  الان یعنی صفحه ۲۸۰ اومده استخاره م قبول نیست ؟ یا چی؟

  • سلام
   این کار مانعی نداره
   برای دریافت جواب و تفسیر استخاره میتونید با شماره ۰۲۵۳۷۸۴۰۰۰۲ از ساعت ۱۴ تا ۲۰ تماس بگیرید (شماره از سایت آیت الله مکارم شیرازی دریافت شده)
   تفسیر آیه مربوطه را هم میتونید از آدرس زیر مطالعه کنید
   http://makarem.ir/quran/?lid=0
   موفق باشید
   یا علی

 5. ممنون بابت سایت خوبتون.
  من با این روش استخاره کرده بودم: “قرآن را مى گشایى، پس از آن هفت ورق مى زنى، در ورق هفتم، صفحه سمت چپ، هفت سطر را بشمار و در سطر هفتم مطلب خویش را از آن آیه، دریاب.”

  الان راهنمای شما رو دیدم. میتونم نتیجه استخاره ام رو با توجه به صفحه اولی که آن موقع باز کرده بودم در نظر بگیرم؟ اینطور میتونم به راحتی از راهنمای شما استفاده کنم. چون وقتی هفت ورق میزنم، صفحه سمت چپ شماره زوج داره و تو لیست شما نیست. از طرفی اون آیه ای که در سطر هفتم هست یه آیه دو پهلو محسوب میشه.
  اصلا نمیخوام یک بار دیگه استخاره کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید.

  • شما می تونید به امام جماعت مساجد یا افراد روحانی مراجعه کنید
   یا این که با شماره ۰۲۵۳۷۸۴۰۰۰۲ از ساعت ۱۴ تا ۲۰ تماس بگیرید (شماره از سایت آیت الله مکارم شیرازی دریافت شده)
   موفق باشید

 6. اجرتان باسیدالشهدا .من الله توفیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.