دلدادگان » مطالب اسلامی و مذهبی » استفتائات و مسائل جدید

استفتائات و مسائل جدید

استفتائات علما و مراجع تقلید

نظر مراجع تقلید و علما درباره حجاب و پوشش چادر مشکی

حجاب و پوشش چادر مشکی

زنان جامعه نباید بازیچه ی افراد هرزه و خوشگذران و افرادی که در زندگی هدفی جز لذت گرایی و شهوت رانی ندارند، قرار بگیرند. رعایت حجاب و عفاف موجب ایمنی و حفظ ارزش زن در جامعه می شود و جدا از مسائل و فواید فردی که برای زن به همراه دارد، یک مساله ی اجتماعی می باشد و موجب حفظ …

ادامه مطلب »