دعاهای قرآنی

دعا های قرآنی

داستان اصحاب کهف در قرآن کریم و طلب رحمت و نجات

غار اصحاب کهف در ترکیه

داستان اصحاب کهف ، که خداوند متعال در قرآن کریم از این جوان مردان یاد نموده است ، پیرامون افرادی است که در برابر طاغوت زمان خویش زانو نزده ، و اعتقادات یکتا پرستی خویش را حفظ نمودند. هم اکنون هستند افرادی که تمسخر ، توهین و هر گونه آزار و اذیتی را تحمل می نمایند و دست از اعتقادات …

ادامه مطلب »