تدبر در قرآن

تدبر در قرآن کریم

تدبر در سوره عبس ( اعمی ، سفره )

قران | آشنایی با سوره عبس

افراد زیادی در طول تاریخ وجود داشته اند که قاری و حافظ قرآن کریم بوده اند ولی دچار انحرافات شدید شده و به عاقبتی بسیار بد دچار شدند ، که خوارج نهروان از بارزترین نمونه های آن می باشد . تلاوت قرآن کریم بدون درک معانی و مفاهیم آن و در واقع تلاوتی که تدبر و تفکر در آن نباشد …

ادامه مطلب »

تدبّر در سوره تکویر ( اذا الشمس کورت )

قرآن

کتاب ها زیادی را در طول زندگی از بهترین نویسندگان جهان خوانده ایم ، و خط به خط و کلمه به کلمه ی آن را با دقت مطالعه نموده ایم زیرا نویسنده فردی عالم در زمینه ی تخصصی خویش بوده است . آیا در تلاوت قرآن کریم ، به همان اندازه دقت و توجه داشته ایم و در آیات الهی …

ادامه مطلب »

تدبر در سوره نازعات ( النّازِعات )

القرآن الکریم

تدبر در قرآن کریم انسان را از دلبستگی های مادی جدا کرده و او را به یاد امور معنوی و وظایف الهی خویش می اندازد . هر سوره و بلکه هر آیه از قرآن مجید ، اگر با تدبّر در معانی و مفاهیم آن تلاوت شود ، چشمه های معرفت الهی را بر قلب آدمی جاری ساخته و او را …

ادامه مطلب »

تدبر در سوره انفطار ( الانفطار )

القرآن المجید

حالت اول : هر روز صبح قرآن کریم را بوسیده و در قفسه کتاب ها قرار می دهیم بدون این که حتی یک آیه از آن را بخوانیم ، و در مواردی اصلا به آن نگاه هم نمی اندازیم و روی آن را خاک گرفته است . حالت دوم : روزانه آیاتی از این کتاب الهی که صحبت خدا با …

ادامه مطلب »

تدبر در سوره نبأ ( عم یتساءلون )

قرآن مجید

خداوند مهربان ، قرآن کریم را برای هدایت انسان ها بر قلب نازنین پیامبر اکرم (ص) نازل فرمود ، تا با عمل به دستورات آن راه سعادت ابدی را پیموده و از گمراهی نجات پیدا کنیم . اگر قرآن را تنها برای ثواب بخوانیم و حتی به معنی آن هم توجه نداشته باشیم آثار و برکات زیادی با خود به …

ادامه مطلب »